Sandnes
Havneterminal

Vi ligger midt i Jærregionen, og er det naturlige midtpunkt for sjølogistikk i området. Kontakt oss når du har et transportbehov.

Vi tilbyr en rekke
havnetjenster

Skip som ligger i havnen har ulike servicebehov. Vi kan tilby følgende:

Fortøy- og løskast

Det er pliktig fortøyning og løskast for skip over 400 BT i Sandnes Havn.
Fortøyning og løskast bestilles
45 minutter før ankomst eller avgang på tlf: 92881219

Skipsavfall

Skipsavfall meldes inn på ankomstmelding i SafeSeaNet, spesialavfall og større mengder avfall avtales særskilt

Strøm

Vi kan tilby landstrøm for skip med lengre liggetid etter nærmere avtale.

Vi holder til i Sandnes Havn

Sandnes Havn er din lokale havn. Vi holder til bare få minutter fra E-39 og Forus. Dette gjør transportlogistikken til og fra havnen svært enkel.

Effektive logistikkløsninger

Med vårt erfarne mannskap er du sikret fleksibel og effektiv transport. Vi har moderne utstyr bestående av kraner og trucker for alle typer løft. I tillegg har vi utleie av personell hvor kundens behov står i fokus.

Lagring i havnen kan være en effektiv logistikkløsning og vi har mange muligheter innenfor dette segmentet.